Світлини

Фото з важливих культурних подій

Далі>>

Аналітика

Про все важливе на культурному ринку України та за її межами

Далі >>

Авторизація

     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
 
 
Якщо у Вас є новини про події культурного життя України і Ви прагнете оперативно поділитися ними зі світом, надсилайте їх на електронну адресу info@i-pro.kiev.ua, або телефонуйте на номер гарячої лінії (098)970-75-01
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Название (сокращённое отображение): 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Akadem_Kerivnyh_Kadriv_KulturyРік заснування - З січня 1970 року - Інститут підвищення кваліфікації працівників культури. З 1 вересня1998 року Постановою Кабінету Міністрів №1358 від 31 серпня 1998 року на базі інституту створено Державну академію керівних кадрів культури та мистецтв. З 1985 року академію очолює Чернець Василь Гнатович, доктор філософії (ЮНЕСКО, 1993 р.), професор (1992 р.), заслужений працівник освіти України (2001 р.), член колегії Міністерства культури України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.), дійсний член УАН, академік АН Вищої школи України, член Спілки журналістів України.

Рівень акредитації - ІV

Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, указом Президента України В. Ющенко від 12 січня 2010 року № 13.2010 Академії було надано статус  Національної і надалі іменуватм її - Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Три роки поспіль 2009, 2010, 2011, рр. Академія за результатами рейтингу ЮНЕСКО, посіла перше місце серед вищих навчальних закладів у галузі культури і мистецтв України.

Диплом державного зразка

 • баклавр
 • спеціаліст
 • магістр

Форми навчання

 • денна
 • заочна
 • екстернат
 • друга вища

Термін навчання - бакалавр – 4 роки; спеціаліст – 1 рік; магістр – 1,5 - 2 років, скорочена форма навчання.

В Академії можна отримати другу вищу освіту за спеціальностями:

- режисер театралізованих видовищ та шоу-програм;

- культуролог, керівник мистецькихз проектів, викладач фахових дисциплін;

- книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія.

Навчальний процес забезпечують 265 науково-педагогічних працівників:

 • 46 професора;
 • 82  доцентів;
 • 35 докторыв:
 • 102 кандидатів наук.

Це професіонали вищої школи освітньої діяльності.

Матеріально-технічна база:

У шести навчальних корпусах академії розміщуються інформаційно-обчислювальних центр,комп'ютеризовані аудиторії, два інтернет-центри, спеціалізовані аудиторії, бібліотека та читальний зал, де кожен студент забезпечується необхідними матеріалами, підручниками, посібниками у відповідності до існуючих стандартів.

Академія має власні професійні студії звукозапису та кабельного телебачення, редакційно-видавничий відділ, видавничий комплекс, сучасні хореографічні класи, навчально-наукову виробничу лабораторію сучасних технологій проектування і будівництва ландшафтних об'єктів, лабораторію менеджменту, мультимедійний центр.

В Академії навчається близько 3000 студентів;
в Інституті післядипломної освіти підвищують кваліфікацію щорічно - 3000 керівних кадрів та провідних спеціалістів культури і мистецтв, а також 1200 державних службовців.

Регіональні структури: Житомирський Інститут мистецтв; Рівненський, Чернігівський, Вінницький факультети; Камянець-Подільський, Канівський і Теребовлянський навчально-консультативні пункти.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтвстворена на базі Інституту підвищення кваліфікації працівників культури 1 вересня 1998 р. (Постанова Кабінету Міністрів №1358 від 31 серпня 1998 р. "Про створення у м. Києві Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв") та відповідного наказу Міністерства культури і мистецтв № 395 від 21.09.96 р.

Створення Академії обумовлено необхідністю формування моделі безперервної освіти у сфері культури і мистецтв в Україні.

Сьогодні Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв займає одне з провідних місць серед мистецьких закладів, які беруть активну участь у процесі національно-культурного відродження української держави. Академія має сучасну матеріально-технічну базу, всі підрозділи укомплектовані високо-професійними фахівцями, і це дає підстави вважати її Всеукраїнським навчальним та навчально-методичним центром підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі культури і мистецтв.

За період свого існування в Академії пройшли підвищення кваліфікації та перепідготовку понад 120 тисяч працівників галузі. Нині в Академії навчається три тисячі студентів і щорічно проходять підвищення кваліфікації та перепідготовку понад три тисячі керівних працівників галузі культури і мистецтв та 1200 державних службовців. В Академії навчається понад сто докторантів та аспірантів, діє дві спеціалізовані вчені ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Академія будує свою роботу на нерозривній тріаді: підготовка, перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтв. Підготовка та перепідготовка кадрів відбувається згідно з соціальним замовленням та індивідуальними запитами громадян України, підвищення кваліфікації у галузі культури і мистецтв - за державним замовленням.

Академія, маючи широкий спектр завдань, спрямовує свої зусилля на перетворення власної діяльності як провідного центру у системі безперервної освіти працівників культури і мистецтв. На виконання Закону України "Про вищу освіту", Основ законодавства України про культуру вона забезпечує поглиблення професійних знань і умінь за основними культурно-мистецькими спеціальностями, отриманими у навчальному закладі, у процесі практичної діяльності, а також одержання нової спеціальності в гуманітарній сфері.

Виходячи з об'єктивних умов розвитку суспільства, Академія спрямовує свої зусилля на вирішення таких основних завдань:

 • приведення рівня професійної підготовки працівників галузі у відповідність з вимогами сучасного розвитку світової та національної культури, розкриття їхнього творчого потенціалу, оперативне оволодіння ними найнові­ шими досягненнями в галузі культури та мистецтв;
 • удосконалення змісту навчання, забезпечення наступності різних рівнів та ступенів освіти, її гуманізацію, орієнтацію не лише на професійний, але й на загальний розвиток фахівця, підвищення його інтелектуального і загальнокультурного рівня;
 • оптимізацію структури, удосконалення функцій, науково-методичного забезпечення безперервного підвищення кваліфікації;
 • посилення взаємодії державних, громадських та госпрозрахункових форм навчання для громадян, які прагнуть одержати знання за певною програмою;
 • здійснення кардинальних заходів щодо удосконалення економіко- управлінської підготовки керівних кадрів культури і мистецтв в умовах ринку;
 • створення належних умов для широкого залучення до педагогічної діяльності в системі підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів провідних учених, керівників різних галузей народного господарства, творчої інтелігенції, діячів культури і мистецтв;
 • розгортання наукових та прикладних досліджень з проблем теорії та історії культури, духовного розвитку суспільства, народознавства, фольклору та етнографії, педагогіки та психології, освіти тощо;
 • формування високої політичної культури у керівників, спеціалістів та усіх творчих працівників, пошук нових підходів до проблем підготовки і перепідготовки кадрів;
 • створення необхідних умов і можливостей для здобуття нової спеціальності на основі вищої освіти (перепідготовка) та підвищення категорійності у своїй професії на основі атестації за підсумками проходження підвищення кваліфікації.

Академія випускає підручники, навчально-методичні посібники, монографії, а також спеціалізовані видання, затверджені ВАК України як фахові з історичних, філософських наук, мистецтвознавства та політології: "Актуальні проблеми теорії, історії та прктики художньої культури", "Вісник Декрдавної академії керівних кадрів культури та мистецтв", "Культура і сучасність" (альманах) та "Мистецтвознавчі записки", "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія".

2009 року Академія, за результатами рейтингу ЮНЕСКО, зайняла перше місце серед вищих навчальних закладів галузі культури і мистецтв та посіла 67 місце серед 200 найкращих вищих навчальних закладів України.

Здійснюється співробітництво з освітніми установами зарубіжжя. Зокрема Академія бере участь в проекті Tempus «Забезпечення міжнародного визнання української освіти». Університет м. Ювяскюля, Фінляндія (контрактор і координатор).

Проводяться тренінгові семінари із застосування сучасних інформаційних технологій в межах спільного проекту “Hamburg English”. Гамбург, Німеччина.

Спільно з посольством Німеччини впроваджено факультатив “Діалог культур: Україна в міжнародних культурних зв’язках” для студентів спеціальності “Менеджмент соціокультурної діяльності” та цикл лекцій “Німецька культура і культурна політика в епоху глобалізації ”.

Спільно з посольством США здійснюється програма "Американські лектори" для студентів спеціальності «Менеджер соціокультурної діяльності». Вона була організована в рамках ініціативи "Вікно в Америку".

Академія співпрацює в напрямку розвитку і впровадження інноваційних послуг в українських бібліотеках з метою подальшої інтеграції України до всесвітнього інформаційного простору в межах програми «Бібліоміст» (фундація Білла та Мелінди Гейтс спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)).

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, яка займається підготовкою менеджерів зовнішньокультурної діяльності, разом з представництвом Європейської комісії в Україні проводять зустрічі в стінах Представництва Ради Європи, що дозволяє виробити практичні навички співпраці, побачити перспективи Європейського розвитку.

Фахівці Академії є членами міжнародних організацій:

 • Міжнародної асоціації ландшафтних архітекторів країн СНД.
 • Гільдії ландшафтних архітекторів України.
 • Європейської асоціації ландшафтних архітекторів в Брюсселі (Бельгія).
 • ICOMOS.
 • Українського національного комітету Міжнародного комітету збереження індустріальної спадщини – TICCIH – Україна.
 • Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівів і документальних центрів (ІАМL) Франкфурт на Майні, Німеччина.
 • Міжнародних хорових асоціацій: АСА, Evropa Cantat.
 • Проекту «Менеджер мистецького середовища» (США – Україна).

Міжнародного центру «Європейська ініціатива» Львівського ставропігійського університету. Франкфурт на Майні, Німеччина.

Адреса:

вул. Івана Мазепи (колишня Січневого Повстання), 21, корп. 15 

Київ, 01015

 

E-mail:  support@dakkkim.edu.ua (Технічна підтримка сайту)

akademiya@dakkkim.edu.ua (Поштова скринька для офіційних листів)

priyomnaya@dakkkim.edu.ua (Приймальна комісія) 

Телефон:  8 (044) 288-80-81

Факс:  280-92-09

www.dakkkim.edu.ua

 

Дата і час

13 грудня 2018 року

Календар подій

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9